Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego SANATIO


Przygotowywanie i prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.


Kancelaria SANATIO uczestniczy w postępowaniach restrukturyzacyjnych jako nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny wykonujemy funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Kancelaria SANATIO zapewnia kompleksową pomoc w zakresie prawa i finansów. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym jak bezpiecznie, optymalnie i zgodnie z prawem dokonać zmian organizacyjnych, finansowych i personalnych. Wspieramy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w rozmowach z wierzycielami, negocjacjach z bankami oraz instytucjami finansowymi. Aktywnie wspieramy zarówno wierzycieli jak i dłużników w rozmowach negocjacyjnych, prowadzimy mediacje gospodarcze oraz uczestniczymy w procesach arbitrażowych (sądownictwo polubowne). Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckie.

W ramach pomocy prawnej zapewniamy wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Oferujemy pomoc w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych (zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek handlowych). Doradzamy w  procesach tworzenia, przekształceń i likwidacji przedsiębiorców oraz spółek osobowych i kapitałowych. Jako doradca restrukturyzacyjny uczestniczymy w procesach ratowania przedsiębiorstw. Szczególnym obszarem zainteresowań Kancelarii SANATIO jest upadłość konsumencka.

W zakresie restrukturyzacji i upadłości
kancelaria oferuje:

 • doradztwo restrukturyzacyjne;
 • doradztwo prawne i finansowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i przedsiębiorstw niewypłacalnych;
 • wybór najbardziej optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa;
 • funkcję doradcy restrukturyzacyjnego w trakcie procesu restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 • funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu w postępowaniach układowych i przyspieszonych postępowaniach układowych;
 • funkcję zarządcy sądowego w postępowaniach sanacyjnych;
 • reprezentację wierzyciela w Radach wierzycieli;
 • opracowywanie regulaminów Rad wierzycieli, wniosków do sędziego-komisarza oraz projektów uchwał;
 • opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
 • opracowanie planu restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (upadłość przedsiębiorstw i upadłość konsumencka);
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców;
 • w zakresie upadłości konsumenckiej – oddłużanie osób fizycznych, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem, syndykiem;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

W ofercie kancelarii są również usługi
doradcze i prawne:

 • konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych (m. in. restrukturyzacja, upadłość konsumencka);
 • przygotowywanie umów oraz porozumień handlowych;
 • doradztwo w zakresie prawa handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych;
 • doradztwo restrukturyzacyjne;
 • pomoc w tworzeniu nowych podmiotów i w czynnościach rejestrowych;
 • doradztwo przy przekształceniach prawnych przedsiębiorstw;
 • prowadzenie spraw spornych i dochodzenie należności od kontrahentów;
 • prowadzenie mediacji (mediacje gospodarcze i cywilne);
 • udział w postępowaniach polubownych (arbitraż).