Doradca restrukturyzacyjny, Syndyk, Mediator

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – Restrukturyzacja przedsiębiorstw – Upadłość konsumencka – Mediacje

Miesiąc: Październik 2015

Konferencja naukowa – Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi

W dniu 16 października 2015 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi”.

Organizatorem spotkania była Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa naszej uczelni. Konferencja obejmowała najistotniejsze zagadnienia dotyczące procesów cywilnych, karnych, administracyjnych oraz postępowań arbitrażowych.

Konferencja kierowana była do praktyków, w tym radców prawnych i adwokatów, którzy pragną pogłębić swój warsztat o istotne zagadnienia związane z postępowaniami dowodowymi w szerokim zakresie. Patronat wydawniczy nad konferencją objęło Wydawnictwo CURRENDA.

Więcej o konferencji

Relacja z konferencji

Jarosław MROŻEK

Nowy zawód – Doradca restrukturyzacyjny

Wraz z wejściem z życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne pojawi się nowy zawód – Doradca restrukturyzcyjny, który zastąpi syndyka. Nie będzie to jedynie kosmetyczna zmiana nazwy, ponieważ o powierzeniu danej osobie funkcji nie będzie już decydował wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy. Oni to bowiem będą wskazywali osoby do pełnia funkcji w konkretnych postępowaniach.

Przez taką rynkową weryfikację umiejętności poszczególnych osób nastąpi głębszy proces profesjonalizacji zawodu. Doradca restrukturyzacyjny będzie nie tylko odpowiedzialny za kontrolę działalności dłużnika, lecz również za wspomaganie procesu negocjacji, zawierania układu i jego realizacji.

Pełny tekst ustawy tutaj.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Jarosław MROŻEK

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén