10 marca 2016 r. zapraszam wszystkie osoby, zainteresowane poszerzeniem wiedzy z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego na prezentację pt. „Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje prawne szansą dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością”.

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 86, o godz. 15:00.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa “Prawo restrukturyzacyjne” oraz nowelizacja ustawy “Prawo upadłościowe”. Nowe przepisy prawne wspierają przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych i umożliwiają przeprowadzenie postępowań naprawczych. Celem prezentacji jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz zastosowań praktycznych przepisów ustawy “Prawo restrukturyzacyjne”, w odniesieniu do dla przedsiębiorców, którzy planują występować w roli dłużnika lub wierzyciela. Nowe narzędzie prawne stwarza szerokie możliwości firmom na wprowadzenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie pozwala odzyskać równowagę finansową w celu kontynuowania działalności gospodarczej.

Read More