Kancelaria SANATIO


e-mail: kancelaria@sanatio.pl
strona internetowa: www.sanatio.pl


Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych SANATIO sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 B lok. 50
02-383 Warszawa
tel. kom. +48 501 422 163
tel. +48 22 584 77 55

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000851345
NIP: 7010991680
REGON: 386611351

Kapitał Zakładowy: 5.000,00 PLN

Nr rachunku bankowego: 24114010100000329155001001

LinkedIn
Specprawnik
Piastowska Baza Firm
Krajowy Rejestr Postępowań Upadłościowych