Kancelaria SANATIO


e-mail: kdr@sanatio.pl
strona internetowa: www.sanatio.pl


KDR SANATIO sp. z o.o.
ul. Grójecka 128B lok. 50
02-383 Warszawa
tel. kom. +48 501 422 163
tel. +48 22 584 77 55

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000851345
NIP: 7010991680
REGON: 386611351

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Nr rachunku bankowego: 24-1140-1010-0000-3291-5500-1001

LinkedIn
Specprawnik
Piastowska Baza Firm