Kancelaria SANATIO zapewnia kompleksową pomoc w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz  finansów. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym jak bezpiecznie, optymalnie i zgodnie z prawem dokonać zmian organizacyjnych, finansowych i personalnych. Wspieramy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w rozmowach z wierzycielami, negocjacjach z bankami oraz instytucjami finansowymi. Aktywnie wspieramy zarówno wierzycieli jak i dłużników w rozmowach negocjacyjnych, prowadzimy mediacje gospodarcze oraz uczestniczymy w procesach arbitrażowych (sądownictwo polubowne). Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw oraz wnioski o upadłość konsumencką.

W ramach pomocy prawnej zapewniamy wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Oferujemy pomoc w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych (zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek handlowych). Doradzamy w  procesach tworzenia, przekształceń i likwidacji przedsiębiorców oraz spółek osobowych i kapitałowych. Uczestniczymy w procesach ratowania przedsiębiorstw.

Szczególnym obszarem zainteresowań Kancelarii SANATIO jest upadłość konsumencka.


Cele i założenia Kancelarii SANATIO

Celem Kancelarii SANATIO jest oferowanie zintegrowanych usług doradczych, łączących wiedzę prawniczą, ekonomiczną i techniczną z innymi dziedzinami życia. Problemy traktujemy jak wyzwania. Staramy się do nich podchodzić interdyscyplinarnie, szeroko i praktycznie. Dzięki temu, podejmowane wspólnie z Państwem próby ich rozwiązania stają się bardziej efektywne i skuteczne.

Rozmawiając o restrukturyzacji czy rozważając upadłość (przedsiębiorstwa bądź konsumencką) nie skupiamy się wyłącznie na technicznych aspektach samego procesu. Poruszamy przede wszystkim te zagadnienia, które pozwolą na głębsze zrozumienie trudnej sytuacji i jej źródeł, a następnie wspólnie z dłużnikiem staramy się wypracować najlepsze rozwiązania. Takie podejście sprzyja budowaniu partnerskich relacji, dzięki którym nabieramy do siebie zaufania a nasza wspólna praca staje się bardziej wydajna.

Usługi Kancelarii SANATIO

Usługi kancelarii prawa upadłościowego są zoptymalizowane, zarówno pod względem nakładu, koniecznej do rozwiązania konkretnego problemu, pracy, jak i związanych z tym kosztów. Działamy skutecznie i dyskretnie, szanując Państwa portfel i czas.

W zakresie restrukturyzacji i upadłości
kancelaria oferuje:

 • doradztwo restrukturyzacyjne;
 • doradztwo prawne i finansowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i przedsiębiorstw niewypłacalnych;
 • wybór najbardziej optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa;
 • reprezentację wierzyciela w Radach wierzycieli;
 • opracowywanie regulaminów Rad wierzycieli, wniosków do sędziego-komisarza oraz projektów uchwał;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (upadłość przedsiębiorstw i upadłość konsumencka);
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców;
 • w zakresie upadłości konsumenckiej – oddłużanie osób fizycznych, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem, syndykiem;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

Oferta Kancelarii SANATIO obejmuje również usługi
doradcze, prawne i mediacyjne

 • konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych (m. in. restrukturyzacja, upadłość konsumencka);
 • przygotowywanie umów oraz porozumień handlowych;
 • doradztwo w zakresie prawa handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych;
 • doradztwo restrukturyzacyjne;
 • pomoc w tworzeniu nowych podmiotów i w czynnościach rejestrowych;
 • doradztwo przy przekształceniach prawnych przedsiębiorstw;
 • prowadzenie spraw spornych i dochodzenie należności od kontrahentów;
 • prowadzenie mediacji (mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne, mediacje pracownicze i mediacje cywilne);
 • udział w postępowaniach polubownych (arbitraż).

Zapraszam do współpracy,

r.pr. Jarosław W. MROŻEK,