Pomysłodawcą, założycielem i osobą zarządzającą Kancelarią SANATIO jest  r.pr. Jarosław Wojciech MROŻEK – z wykształcenia prawnik, manager, mediator sądowy, łączący w sobie umysł ścisły i doświadczenie biznesowe z działalnością prawniczą i doradczą. Z zamiłowania podróżnik i organizator wypraw do krajów egzotycznych.


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Université de Poitiers (Master 2 professionnel de Droit des affaires), a także Uniwersytetu SWPS, wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: WA-15892), posiada certyfikat księgowy nr 66139/ 2014 wydany przez Ministra Finansów oraz Certyfikat Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) wydany przez Loyola Marymount University, USA. Jest także Mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Jarosław W. MROŻEK posiada bogate doświadczenie zawodowe, uczestniczył w licznych projektach i szkoleniach m. in. w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, mediacji, arbitrażu, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, rozwiązywania konfliktów, profesjonalnych technik negocjacji, zarządzania czasem, zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzania sprzedażą. Aktywnie wspiera procesy restrukturyzacyjne w podmiotach zagrożonych niewypłacalnością, a także pomaga wie­rzy­cie­lom odzyskać należności w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.


Szczególne umiejętności i kwalifikacje:

  • doświadczenie prawnicze, poparte pracą naukową i dydaktyczną;
  • wieloletnie doświadczenie w uczestniczeniu w postępowaniach sądowych, w tym upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • doświadczenie w prowadzeniu mediacji gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych;
  • doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych;
  • dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie m. in. jako członek zarządu spółek z o.o., stowarzyszenia, kierownik operacyjny międzynarodowej firmy kurierskiej oraz kierownik regionalny jednego z programów UE;
  • gruntowna znajomość prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, prawa pracy i postępowania administracyjnego;
  • praktyczna umiejętność zarządzania przedsiębiorstwami oraz zarządzania finansami firm (rachunkowość, controlling kosztów i rachunkowość zarządcza);
  • umiejętność planowania, motywowania i organizacji pracy;
  • praktyczna znajomość dwóch języków obcych: angielskiego i francuskiego.

W zakresie restrukturyzacji i upadłości Kancelaria SANATIO współpracuje z doradcami podatkowymi, księgowymi, audytorami oraz specjalistami w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw.