Uzupełnieniem prowadzonej przez kancelarię SANATIO działalności prawniczej są szkolenia i warsztaty na tematy związane prawem:

  • zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospdarczych;
  • Kodeks spółek handlowych i prawo handlowe;
  • prawo restrukturyzacyjne;
  • prawo upadłościowe;
  • upadłość konsumencka;
  • postępowanie egzekucyjne;
  • postępowanie arbitrażowe;
  • postępowanie mediacyjne;
  • i wiele innych…