Kancelaria SANATIO pomaga utworzyć spółkę prawa handlowego, tj. zarówno spółkę osobową (spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną), jak i spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

W ramach świadczonej pomocy prawnej, pomagamy wybrać najbardziej dopasowaną do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej formę działalności, sporządzić umowę spółki, jej statut, sporządzić projekty niezbędnych uchwał, a następnie dokonać w imieniu spółki jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

Kancelaria SANATIO pomaga także w dokonaniu przekształcenia jednoosobowej działalności gospdarczej w wybraną spółkę prawa handlowego, pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, sporządza projekty uchwał, dokonuje w imieniu spółki rejestracji zmian w w Sądzie Rejestrowym.

Kancelaria SANATIO świadczy niezbędną pomoc prawną w procesach łączenia spółek oraz ich przekształcania. W tym celu pomagamy przygotwać niezbędną dokumentację, przeprowadzamy audyt prawny (due diligence), sporządzamy projekty uchwał oraz dokonujemy w imieniu spółki rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym.

Kancelaria SANATIO uczestniczy również w procesach likwidacji spółek, zarówno w trybie umownym (uchwały wspólników), jak i trybie sądowym – na podstawie postanowienia Sądu.