Kancelaria SANATIO służy pomocą w zakresie upadłości konsumenckiej


Wsparcie prawne dla osób zadłużonych i niewypłacalnych, aby ułatwić bezpieczny powrót do życia
bez finansowych zobowiązań i długów


Prowadzenie racjonalnej polityki finansowej w zakresie gospodarstwa domowego nie jest rzeczą prostą. Wymaga dyscypliny i umiejętnego zarządzania aktywami, a także kontroli wydatków. Gdy pojawiają się problemy finansowe, często stajemy się bezsilni a podejmowane, pod presją czasu i kolejnych obciążeń, działania okazują się nieskuteczne. Gdy wierzyciele kierują kolejne przedsądowe wezwania do zapłaty,  z sądu przychodzą wyroki nakazowe a w naszym życiu pojawia się komornik, wtedy zaczynają nas dręczyć pytania o to jak poradzić sobie z trudną i stresującą sytuacją. Czy podzielić się nią z rodziną, przyjaciółmi,  czy zwrócić się o pomoc do specjalisty od oddłużania, a może dalej próbować żyć z długami, prowadzić życie na kredyt, mając płonną i coraz bardziej oddalającą się nadzieję na poprawę sytuacji.

Gdy wszelkie, dotychczas podejmowane próby samodzielnej poprawy sytuacji okazują się nieskuteczne, wtedy najczęściej decydujemy się, aby poszukać pomocy na zewnątrz; szukamy informacji na temat oddłużenia w internecie, radzimy się znajomych i przyjaciół. I wtedy, być może po raz pierwszy, pojawia się myśl – a może upadłość konsumencka…? Najczęściej jednak, z braku rzetelnej wiedzy, czy nieświadomości, a może ze strachu przez społeczną infamią, porzucamy tę myśl, wierząc, że potrafimy sami poradzić sobie z dręczącymi nas problemem.

I przez pewien czas udaje nam się dalej “jakoś” funkcjonować. Znowu pomogła rodzina, być może udało się zaciągnąć kolejną pożyczkę. Przychodzi jednak taki moment w życiu, że bagaż zadłużenia staje się nie do udźwignięcia; budzimy się z poczuciem zadłużenia, pracujemy z poczuciem zadłużenia, kładziemy się spać mając świadomość zadłużenia.

Kiedy długi stają się naszą codziennością zaczynamy wracać do myśli o upadłości konsumenckiej. Powoli zaczynamy oswajać się z myślą o upadłości. Upadłość konsumencka już nie jest pojęciem abstrakcyjnym, zaczyna przybierać realne kształty. Im bardziej oswajamy się z myślą o upadłości, tym bardziej nasze działania stają się racjonalne. Po raz pierwszy w życiu staramy się rozpoznać temat upadłości. Pojawiają się pytania już nie o to czy, ale o to jak ogłosić upadłość konsumenckąkiedy ogłosić upadłość konsumencką. Zastanawiamy się czy sami poradzimy sobie z postępowaniem upadłościowym. W końcu, gdy już podjęliśmy decyzję, pojawia się kolejne ważne pytanie: jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby sąd upadłościowy wydał postanowienie o naszej upadłości?

Można oczywiście próbować samemu napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, można także zwrócić się ze swoim problemem do licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże trafnie rozpoznać sytuację, przedstawi opinię w przedmiocie ogłoszenia upadłości, oceni szanse na ogłoszenie upadłości, pomoże napisać wniosek o ogłoszenie upadłości, wskaże najważniejsze elementy, o które może zapytać sąd upadłościowy w trakcie rozprawy, czy wreszcie stanie się pełnomocnikiem procesowym w  postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pomoc osoby, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej często okazuje się bezcenna. I mimo, że sam doradca restrukturyzacyjny nie gwarantuje sukcesu, jakim jest umorzenie długów, jednak niewątpliwie jego obecność i wsparcie dodaje nam poczucia pewności i zbliża do upragnionego celu, czyli do uwolnienia się od ciążącego  bagażu długów i rozpoczęcia nowego etapu życia.


W ramach pomocy prawnej Kancelaria SANATIO oferuje:

 • doradztwo prawne w zakresie przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • doradztwo prawne w zakresie wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków między małżonkami;
 • doradztwo prawne w zakresie skuteczności czynności prawnych podejmowanych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankami, parabankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie modyfikacji zawartych umów oraz wypracowania optymalnych warunków spłaty zadłużenia;
 • pomoc prawną w przygotowywaniu propozycji układowych oraz w negocjowaniu warunków układu z wierzycielami;
 • pomoc w wypełnieniu formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • zastępstwo procesowe dłużnika przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także w toku postępowania upadłościowego, prowadzonego po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
 • pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem i syndykiem;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;
 • sporządzanie innych środków zaskarżenia, przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe i w Kodeksie postępowania cywilnego.