Kancelaria SANATIO służy pomocą w zakresie upadłości konsumenckiej


Wsparcie prawne dla osób zadłużonych i niewypłacalnych, aby ułatwić bezpieczny powrót do życia
bez finansowych zobowiązań i długów


Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest zjawiskiem, które może zdarzyć się każdemu z nas. Prowadzenie racjonalnej polityki finansowej w zakresie gospodarstwa domowego nie jest rzeczą prostą. Wymaga dyscypliny i umiejętnego zarządzania aktywami, a także kontroli wydatków. Gdy pojawiają się problemy finansowe, często stajemy się bezsilni a podejmowane, pod presją czasu i kolejnych obciążeń, działania okazują się nieskuteczne. Gdy wierzyciele kierują kolejne przedsądowe wezwania do zapłaty,  z sądu przychodzą wyroki nakazowe a w naszym życiu pojawia się komornik, wtedy zaczynają nas dręczyć pytania o to jak poradzić sobie z trudną i stresującą sytuacją. Czy podzielić się nią z rodziną, przyjaciółmi,  czy zwrócić się o pomoc do specjalisty od oddłużania, a może dalej próbować żyć z długami, prowadzić życie na kredyt, mając płonną i coraz bardziej oddalającą się nadzieję na poprawę sytuacji.

Kiedy zdecydować się na upadłość konsumencką

Gdy wszelkie, dotychczas podejmowane próby samodzielnej poprawy sytuacji okazują się nieskuteczne, wtedy najczęściej decydujemy się, aby poszukać pomocy na zewnątrz; szukamy informacji na temat oddłużenia w internecie, radzimy się znajomych i przyjaciół. I wtedy, być może po raz pierwszy, pojawia się myśl – a może upadłość konsumencka…? Najczęściej jednak, z braku rzetelnej wiedzy, czy nieświadomości, a może ze strachu przez społeczną infamią, porzucamy tę myśl, wierząc, że potrafimy sami poradzić sobie z dręczącymi nas problemem.

I przez pewien czas udaje nam się dalej „jakoś” funkcjonować. Znowu pomogła rodzina, być może udało się zaciągnąć kolejną pożyczkę. Przychodzi jednak taki moment w życiu, że bagaż zadłużenia staje się nie do udźwignięcia; budzimy się z poczuciem zadłużenia, pracujemy z poczuciem zadłużenia, kładziemy się spać mając świadomość zadłużenia.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kiedy długi stają się naszą codziennością zaczynamy wracać do myśli o upadłości konsumenckiej. Powoli zaczynamy oswajać się z myślą o upadłości. Upadłość konsumencka już nie jest pojęciem abstrakcyjnym, zaczyna przybierać realne kształty. Im bardziej oswajamy się z myślą o upadłości, tym bardziej nasze działania stają się racjonalne. Po raz pierwszy w życiu staramy się rozpoznać temat upadłości. Pojawiają się pytania już nie o to czy, ale o to jak ogłosić upadłość konsumenckąkiedy ogłosić upadłość konsumencką. Zastanawiamy się czy sami poradzimy sobie z postępowaniem upadłościowym. W końcu, gdy już podjęliśmy decyzję, pojawia się kolejne ważne pytanie: jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby sąd upadłościowy wydał postanowienie o naszej upadłości?

Upadłość konsumencka, kto pomoże?

Można oczywiście próbować samemu napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, można także zwrócić się ze swoim problemem do doradcy, który pomoże trafnie rozpoznać sytuację, przedstawi opinię w przedmiocie ogłoszenia upadłości, oceni szanse na ogłoszenie upadłości, pomoże napisać wniosek o ogłoszenie upadłości, wskaże najważniejsze elementy, o które może zapytać sąd upadłościowy w trakcie rozprawy, czy wreszcie stanie się pełnomocnikiem procesowym w  postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pomoc osoby, która posiada wiedzę, popartą praktyką w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej często okazuje się bezcenna. I mimo, że sam doradca nie gwarantuje sukcesu, jakim jest umorzenie długów, jednak niewątpliwie jego obecność i wsparcie dodaje nam poczucia pewności i zbliża do upragnionego celu, czyli do uwolnienia się od ciążącego  bagażu długów i rozpoczęcia nowego etapu życia.


W ramach pomocy prawnej przy upadłości konsumenckiej Kancelaria SANATIO oferuje:

 • doradztwo prawne w zakresie przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • doradztwo prawne w zakresie wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków między małżonkami;
 • doradztwo prawne w zakresie skuteczności czynności prawnych podejmowanych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankami, parabankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie modyfikacji zawartych umów oraz wypracowania optymalnych warunków spłaty zadłużenia;
 • pomoc prawną w przygotowywaniu propozycji układowych oraz w negocjowaniu warunków układu z wierzycielami;
 • pomoc w wypełnieniu formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • zastępstwo procesowe dłużnika przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także w toku postępowania upadłościowego, prowadzonego po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
 • pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem i syndykiem;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;
 • sporządzanie innych środków zaskarżenia, przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe i w Kodeksie postępowania cywilnego.