Twórca strony www.sanatio.pl przykłada szczególną wagę i staranność do treści zamieszczanych na stronie. Jednak niezależnie od tego, autor nie odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z podejmowaniem (lub nie podejmowaniem) przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na niniejszej, w tym w poszczególnych artykułach.

Treści prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej oraz nie mogą być samodzielną podstawą podejmowania decyzji biznesowych, finansowych, procesowych lub innych, w szczególności dlatego, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia, mogą zawierać poglądy niepodzielane przez sądy lub inne instytucje i osoby, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub orzecznictwa.

Ponadto, treści artykułów zamieszczonych na stronie są wyłącznie odzwierciedleniem poglądów autora w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska w sprawach indywidualnych. Autor zastrzega prawo do zmiany artykułów oraz poglądów wyrażonych na stronie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji publicznej.

W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię SANATIO.