Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. rozszerzają katalog pełnomocników procesowych o doradców restrukturyzacyjnych. Ustawodawca znowelizował art. 87 § 1 kpc, wprowadzając do niego zapis umożliwiający osobom posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego występowanie w roli pełnomocników w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

Jarosław MROŻEK