Wraz z wejściem z życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne pojawi się nowy zawód – Doradca restrukturyzcyjny, który zastąpi syndyka. Nie będzie to jedynie kosmetyczna zmiana nazwy, ponieważ o powierzeniu danej osobie funkcji nie będzie już decydował wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy. Oni to bowiem będą wskazywali osoby do pełnia funkcji w konkretnych postępowaniach.

Przez taką rynkową weryfikację umiejętności poszczególnych osób nastąpi głębszy proces profesjonalizacji zawodu. Doradca restrukturyzacyjny będzie nie tylko odpowiedzialny za kontrolę działalności dłużnika, lecz również za wspomaganie procesu negocjacji, zawierania układu i jego realizacji.

Pełny tekst ustawy tutaj.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Jarosław MROŻEK