10 marca 2016 r. zapraszam wszystkie osoby, zainteresowane poszerzeniem wiedzy z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego na prezentację pt. „Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje prawne szansą dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością”.

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 86, o godz. 15:00.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa „Prawo restrukturyzacyjne” oraz nowelizacja ustawy „Prawo upadłościowe”. Nowe przepisy prawne wspierają przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych i umożliwiają przeprowadzenie postępowań naprawczych. Celem prezentacji jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz zastosowań praktycznych przepisów ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”, w odniesieniu do dla przedsiębiorców, którzy planują występować w roli dłużnika lub wierzyciela. Nowe narzędzie prawne stwarza szerokie możliwości firmom na wprowadzenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie pozwala odzyskać równowagę finansową w celu kontynuowania działalności gospodarczej.

W trakcie prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • Nowa definicja niewypłacalności;
  • Pre-pack i układ częściowy;
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu za długi spółki w świetle nowych przepisów;
  • Rola doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych i postępowaniu upadłościowym;
  • Pomoc publiczna; testy prywatnego inwestora i prywatnego wierzyciela.

Jarosław MROŻEK