Jeśli wyrok sądu arbitrażowego z Białorusi jest zaopatrzony w pieczęć urzędową, został przetłumaczony na język polski i zatwierdzony przez tłumacza przysięgłego, to są spełnione wymogi formalne. Umowa polsko-białoruska nie wymaga legalizacji – uznał Sąd Najwyższy.

Pełny tekst postanowienia SN z dnia 4 grudnia 2015 r. – sygn. akt. I CSK 26/ 15

Jarosław MROŻEK