Jak poinformował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2015 r. ogłoszono 2 112 upadłości wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich).

Taka liczba upadłości jest wynikiem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła życie 31 grudnia 2014 r. Od roku obowiązujące przepisy zmieniły bowiem zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiany te spowodowały, że obecnie dużo łatwiej jest ogłosić upadłość osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Najwięcej upadłości konsumenckich w ubiegłym roku ogłoszono w woj. mazowieckim (25,90%), śląskim (10,98%) i wielkopolskim (9,33%).

Najmłodszą osobą, w stosunku do której ogłoszono upadłość było 11-letnie dziecko (w wyniku przejęciu spadku; aktualnie po nowelizacji przepisów dotyczących dziedziczenia spadkobiercy obejmują co do zasady spadek bez zadłużenia – art. 1015 § 2 kc). Najstarszą osobą, w stosunku do której ogłoszono upadłość była 86-letnia kobieta. Ponad połowę upadłości konsumenckich ogłaszano wobec osób pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Z szacunków Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w 2016 r. liczba upadłości konsumenckich będzie nadal rosnąć, osiągając wartość nawet kilkuset miesięcznie.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej TUTAJ

Jaroslaw MROŻEK