Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w Prawie upadłościowym (dalej pu) złagodziły warunki zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Ogólnym warunkiem zwolnienia członka zarządu sp. z o.o., wynikającym z art. 229 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Nowe Prawo upadłościowe w art. 21  ust. 1 określa termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który wynosi 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności (dotychczas obowiązywał okres czternastodniowy). Zmianie uległa również definicja samego stanu niewypłacalności. Na gruncie nowego Prawa upadłościowego zawarte zostało domniemanie, że stan niewypłacalności istnieje, jeżeli zaległości w płatnościach wynoszą co najmniej 3 miesiące (art. 11 ust. 1 pu) lub zobowiązania dłużnika przekraczają  wartość jego majątku przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust. 2 pu).

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności całym swoim majątkiem także, gdy złoży do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Tutaj jednak istnieje ryzyko, że sąd nie zdąży w odpowiednim terminie otworzyć takiego postępowania albo zatwierdzić układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Jak przewiduje część prawników ze względu na ryzyko powolnego działania sądów zagrożeni odpowiedzialnością majątkową ostrożni członkowie zarządów mogą decydować się na składanie obydwu wniosków równolegle. W takim przypadku, zgodnie z art. 9b ust. 1 Prawa upadłościowego, sąd w pierwszej kolejności zajmie się rozpoznaniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wstrzymując rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego (art. 9b ust. 2 pu).

Jarosław MROŻEK